banner home

Facebook Button

Barakkentijd

Daar staan ze dan; de barakken, een tijdperk binnen de Adelbert historie. De vaste woon- en verblijfplaats van Koos en tante Cor. Van elkaar gescheiden door de Stadhoudersweg. Hier werd geschiedenis geschreven. Waar zijn de verhalen over de oliekachels, de sjekkies, de cabaret- en toneelvoorstellingen, de Fancy Fair, de stuntdag, de adelbertdag die werd uitgeroepen bij de vlaggemast. Hier werd onderwijs gegeven op zijn "Adelberts". Carnaval, de clubs op zaterdag. De kantine, de gymzaal.
Werd er in lokaal 19 een leerling uitgestuurd dan genoot de hele barak mee.

De foto's:
Van boven naar beneden: de kamer van de rector met het mededelingenkastje (?) , de gymnastiekzaal en als laatste de kantine. Onder: de bibliotheek met vlaggenmast.