banner home

Facebook Button

examenfoto's barakken

1959mms

Vanaf het begin van de school werd er na de uitslag van het examen een foto genomen van de geslaagden samen met de docenten en de rector. Opvallend was dat op de foto ook de door de inspectie aangewezen gecommiteerden deel uit maakten van het gezelschap. Deze voorname personen, vaak afkomstig uit de universitaire wereld, namen samen met de docent de mondelinge examens af en speelden daardoor een belangrijke rol bij het bepalen van de uitslag.
Vandaar dat zij op de meeste foto's een plaats kregen rondom de rector. Ook de moderator mocht zich bij dit gezelschap aansluiten.
In het archief bevindt zich een map met de examenfoto's MMS, HBS en Gymnasium vanaf 1959.
De bovenstaande foto is van 5 MMS in het  examenjaar 1959 en is de eerste examengroep van het Adelbert College. Aan het examen werd deelgenomen door 9 meisjes waarvan er 1 werd afgewezen.
Op het Adelbert zaten dat jaar 287 leerlingen waarvan er 164 uit Wassenaar kwamen en 96 uit Den Haag. Uit Voorschoten kwamen maar 4 leerlingen!

naar de beelden