banner home

Facebook Button

Geschiedenis

Barakkentijd

Daar staan ze dan; de barakken, een tijdperk binnen de Adelbert historie. De vaste woon- en verblijfplaats van Koos en tante Cor. Van elkaar gescheiden door de Stadhoudersweg. Hier werd geschiedenis geschreven. Waar zijn de verhalen over de oliekachels, de sjekkies, de cabaret- en toneelvoorstellingen, de Fancy Fair, de stuntdag, de adelbertdag die werd uitgeroepen bij de vlaggemast. Hier werd onderwijs gegeven op zijn "Adelberts". Carnaval, de clubs op zaterdag. De kantine, de gymzaal.
Werd er in lokaal 19 een leerling uitgestuurd dan genoot de hele barak mee.

De foto's:
Van boven naar beneden: de kamer van de rector met het mededelingenkastje (?) , de gymnastiekzaal en als laatste de kantine. Onder: de bibliotheek met vlaggenmast.


examenfoto's barakken

1959mms

Vanaf het begin van de school werd er na de uitslag van het examen een foto genomen van de geslaagden samen met de docenten en de rector. Opvallend was dat op de foto ook de door de inspectie aangewezen gecommiteerden deel uit maakten van het gezelschap. Deze voorname personen, vaak afkomstig uit de universitaire wereld, namen samen met de docent de mondelinge examens af en speelden daardoor een belangrijke rol bij het bepalen van de uitslag.
Vandaar dat zij op de meeste foto's een plaats kregen rondom de rector. Ook de moderator mocht zich bij dit gezelschap aansluiten.
In het archief bevindt zich een map met de examenfoto's MMS, HBS en Gymnasium vanaf 1959.
De bovenstaande foto is van 5 MMS in het  examenjaar 1959 en is de eerste examengroep van het Adelbert College. Aan het examen werd deelgenomen door 9 meisjes waarvan er 1 werd afgewezen.
Op het Adelbert zaten dat jaar 287 leerlingen waarvan er 164 uit Wassenaar kwamen en 96 uit Den Haag. Uit Voorschoten kwamen maar 4 leerlingen!

naar de beelden

Geschiedenis van de school (1)

In 1954 had het Adelbert twee eerste klassen met totaal 50 leerlingen. De huisvesting was in twee leegstaande lokalen op de bovenverdieping van de Karel Doorman M.A.V.O. Geen eenvoudige startsituatie voor een school met hoog gestemde verwachtingen. Dit alles onder de bezielende leiding van rector drs. W. Beek, de eerste rector van het Adelbert College. 

Geschiedenis van de school (2)

Er stonden op 16 september 1957 231 leerlingen ingeschreven. Hiervan kwamen er 84 uit Den Haag, 131 uit Wassenaar en 3 uit Leiden.

Wat gebeurde er in het schooljaar 1957-1958 nog meer ?

Meer artikelen...

  1. Het tegeltje
  2. Jubileumboek