banner home

Facebook Button

Geschiedenis van de school (1)

Deze situatie heeft geduurd tot augustus 1955. In september 1955 verhuisde men naar een eigen schoolgebouw met twee lokalen. Het officiele begin van de barakkentijd. De twee barakken stonden aan de Stadhoudersweg, later omgedoopt tot Wiegmanweg.Terwijl er nog flink gebouwd werd aan de noodlokalen werd het deel dat klaar was met groot kerkelijk ceremonieel ingezegend.

Er werd gestart in september 1956 met:
Gebouw I: 5 klaslokalen, rectorskamer en administratieruimte
Gebouw II: 3 klaslokalen + docentenkamer, die tijdelijk als leslokaal werd ingericht

Vanaf 1 januari 1957 kwam daarbij:

Gebouw III: 5 klaslokalen en een amanuensisruimte

Op 1 september 1957 werd het gymnstiek lokaal ingezegend en in gebruik genomen(zie foto).

Op 16 september de eerste uitbreiding, vastgeplakt aan gebouw II: 4 klaslokalen en een nieuwe docentenkamer.
12 sept. : opening schooljaar met een Plechtige H. Mis opgedragen door de Deken van Den Haag.

1 feb. 1957: Tijdelijk afscheid van drs. Claessen, leraar aardrijkskunde. Hij zou kort daarop weer terugkomen als leraar geschiedenis/aardrijkskunde. Dr. Claessen nam pas definitief afscheid in het jaar 1972.
21 feb.: Ouderavond met Mgr. A. Jansen: gesproken werd over de praktijk van de voorlichting.
3 mei: inzegening gebouw III, wijding der kruis-beelden
7 mei: Begin van de bouw van het gymnastieklokaal.
25 juni: S. Adelbertdag: H. Mis, ontbijt, toneel door de leerlingen en een fietsenrally

De school groeide in korte tijd snel uit. Eind 1965 staan er drie houten barakken voor 140 leerlingen. In 1957 komt er een gymnastieklokaal bij samen met een vierde barak. De laatste uitbreidingen vinden plaats in 1959 aan de overkant van de Stadhoudersweg. Naast een leerlingenkantine en een muzieklokaal komen er opnieuw een groot aantal houten lokalen bij. In 1960 telt het Adelbert al 290 leerlingen en bij een leerlingenaantal van 353 in 1961 is de school vol en komt er geen lokaal meer bij.Wel leerlingen !
De barakkentijd zou tot juli 1978 duren.