banner home

Facebook Button

Weblog van de VOLAC

001_start van het blog

kenc4

1 mei 2020

Nog midden in de Coronacrises een weblog opgestart met berichten over het Adelbert van toen.
Krijgen we na de crises nog een kans om een reünie te houden?

002_Oud leerlingen maken plannen

2 mei 2020

6Abex
Vlak voor het binnenvallen van het coronavirus hebben  een aantal leerlingen uit het examenjaar 1981/1982 het plan opgevat de vereniging nieuw leven in te blazen.

003_Mijn herinneringen aan Louis Bredie

5 mei 2020

Louis Bredie.
Vanf 1 september 1965 leraar handelswetenschappen op de St. Willibrordus MAVO in Wassenaar.
Van 1971 tot 1980 conrector MAVO Adelbert College.
Op de examenfoto uit 1971 zit Louis Bredie voorste rij 5e van rechts, naast rector Boezeman.
Louis is op  4 mei 2020 overleden.

1971mavo31

 

De kennismaking met Louis staat mij nog helder voor de geest. In mei 1969, dienstplichtig sergeant werkzaam op het ministerie van defensie, had ik met het afzwaaien in zicht, een aantal sollicitaties de deur uit gedaan.

004_Leo Prins ( 1938 - 2020 )

11 september 2020

Een droevig bericht voor de zeer oudgedienden. Maandag ontdekte Wim Driessen (LaD) in de Volkskrant en ik later in de NRC het bericht dat Leo Prins is overleden.
Leo zou in november 82 jaar geworden zijn.

005_Uit de verzameling van dhr. D. de Boer (AkB)

26 november 2020

Het archief van de VOLAC is onlangs in het bezit gekomen van een groot aantal foto's en twee plakboeken .
Deze komen uit  de verzameling van oud aardrijkskunde docent dhr. D. de Boer (1-1-1971 t/m 13--7-1988).

006_Richard Bocxe ( 1934 - 2021 )

20 juni 2021

rb1989

Beste mensen,

Dit weekend vond ik de bijgevoegde rouwadvertentie in de krant. De derde (als ik mij niet vergis) rector van het Adelbert is overleden eerder deze maand.

007_ Jaarboeken terug van weg geweest!

15 juli 2021 

Het jaarboek 2019-2020.

Het verscheen onverwachts in mijn brievenbus!

IMG 6650

IMG 6651

008_Wim van Beekum (1946 - 2021)

5 oktober 2021

IMG 7407Een zeer bij de school betrokken medewerker is ons voorgegaan.
Wim werkte als  service monteur jarenlang bij een Wassenaarse firma voordat hij  op 1 mei 1977 als amanuenses natuurkunde de stap naar het onderwijs maakte. Wim was zeer betrokken bij het wel en wee van de school. Zat in de personeelsraad, in de voorlopige medezeggenschapsraad en in talrijke al dan niet onderwijs gerelateerde commissies.
Begin september 2007 nam hij afscheid van het Adelbert.

009_Rinus Smits (1928 - 2022)

4 februari 2022

smidjekoospetersWeer is een van ons weggevallen. Een van de alleroudsten bovendien. Rinus Smits was een steunpilaar in technische zaken en assisteerde de secties natuurwetenschappen. Als leraar Duits en toen ook nog aardrijkskunde had ik voor mijn lessen niet met hem te maken maar al gauw in die vroege jaren '70 bleek dat wij allebei van sport hielden. Ik volleybalde regelmatig met leerlingen aan het einde van de week en Rinus voetbalde graag. Rinus won. Vanaf die tijd vormden we een clubje collega's dat eenmaal per week voetballend in de oude houten gymzaal aan de stadhoudersweg de voorbereiding van de later geplande sloop ter hand (of beter gezegd voet) nam. Het mag een wonder heten dat Threes de Hoogd aan de overkant in de bibliotheek er schadevrij van afgekomen is. Een fraai rond gat in de spaanplaten betimmering markeerde nog jaren onze soms destructieve aanwezigheid. Rinus verliet ons met bestemming hoge noorden, maar hij hield een warm plekje in zijn hart voor Wassenaar en zijn oude schooltje. Hij bezocht dan ook regelmatig onze oktoberlunches. Op het laatst werden Dien en hij door een van de kinderen hier naartoe gereden. We gaan hem missen.

Bob Hakkeling

010_Video diploma uitreiking VWO 1997

13 oktober 2021

Examenjaar 1996/1997

1997ex

 

Richard van den Boogaardt (6V2) stuurde ons een leuke video die gemaakt is tijdens de diploma-uitreiking VWO op vrijdag 20 juni 1997.
De video geeft een goed beeld hoe de uitreiking er in die tijd aan toe ging.
Eerst allemaal naar binnen en dan naar het voorplein bij het beeld van St Adelbert voor een zwart/wit foto.
Deze foto kon later samen met de foto gemaakt bij het zetten van de handtekening door de geslaagde worden afgehaald op school.

011_Leo Saraber (1936 - 2022)

10 maart 2022

Leo2
Beste mensen,

Vanmorgen kreeg ik via Polly het bericht dat Leo gisteren is overleden. Saaie beer is niet meer. Saaie beer was het koosnaampje dat we vroeger in de rokershoek voor Leo gebruikten. Een klankgrapje op zijn achternaam. En eigenlijk niet zo passend want saai was Leo allerminst. Zijn gulle lach schalde regelmatig door de lerarenkamer om de grappen die hij ook zelf graag maakte. Over zijn patiëntjes, zoals hij zijn leerlingen placht te noemen, als hij er weer een de tegeltjes had laten tellen en tot zijn genoegen vaststelde dat ze telden en het niet uitrekenden.
Dankbare herinneringen ook aan de avonden waarop hij ons inwijdde in de Indische keuken. Ikzelf ben hem nog steeds dankbaar voor zijn badmintonlessen. De geheimen van de Indische greep en waarom Europese mensen die niet kunnen toepassen door anatomische beperkingen. 
De laatste jaren werd Leo gehinderd door problemen met zijn geheugen en door verwardheid. Gedacht werd aan dementie. Zijn buurman, ook een Leo, handelde zijn post af. Van Polly hoorde ik dat de oorzaak gelegen was in een serie tia's. Na een periode waarin hij weer wat opknapte kreeg hij opnieuw problemen en werd hij opgenomen in een verpleeghuis. Daar werd hij gistermorgen gevonden, naast zijn bed.

Bob Hakkeling

Website Adelbert

Adelbert logo nieuw 2kopie